Draghan gan togail mun pharcadh ann am Fionnphort ann am Muile

Tha an siostam parcaidh ann am Fionnphort ann am Muile far a bheilear a' faighinn a' bhàt'-aiseig a dh'Eilean Ì na bhùrach agus tha cunnart ann gun tèid cuideigin a ghoirteachadh mur a tèid rudeigin a dhèanamh a dh'aithghearr. Sin a-rèir iar-chathraiche chomhairle choimhearsnachd na sgìre. Mar a tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris, tha a' choimhearsnachd airson 's gun tèid rud a dhèanamh mu dheidhinn.