Ceist am bu chòir do Chomhairle na Gàidhealtachd dealbh connspaideach a thoirt sìos

Tha deasbad air èirigh am bu chòir dealbh connspaideach anns an t-seòmar-deasbaid aig Comhairle na Gàidhealtachd a thoirt a-nuas. Bha Sir Alasdair MacMhathain na bhall-pàrlamaid anns an naoidheamh linn deug. Ach rinn e fhortan air obair dhrugaichean, 's tha ceist am bu chòir a bhith a' cur urram air. Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris ...