Oidhirp ga dhèanamh craobhan dùthchasan a chur anns na h-Eileanan Siar

'S e glè bheag de chraobhan dùthchasach a th' air fhàgail anns na h-Eileanan an Iar. Ach tha pròiseact ùr ag amas air sin atharrachadh. Tha Àirc Innse Gall ag amas air ceud mìle craobh a chur san sgìre mar phàirt den iomairt gnèithean dùthchasach a ghlèidheadh. Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid ...