Bhuail Cassini ann an iarmailt Shathairne, 's chaidh a sgrios

Chan eil Cassini ann tuilleadh. Sa mhadainn an-diugh an uair againne, bhuail i ann an iarmailt Shathairne, 's chaidh a sgrios. Fad trì bliadhna deug tha i air dealbhan 's fiosrachadh a thilleadh mu phlanaid nam fàinneachean, 's bidh moran ga h-ionndrainn. Mar a tha Iain Mac IllEathain ag aithris, tha tòrr a bharrachd na fàinneachean aig an dàrna planaid as motha ...