Pròiseact-bidhe Climavore

Bidh bòrd agus suidheachain stèidhte air tràigh Phort Rìgh fad na seachdain seo mar phàirt do phròiseact-bìdhe ris an canar Climavore.

Tha am pròiseact, a chaidh a chur air chois air an deireadh sheachdain, a' brosnachadh dhaoine gus a bhith a' buainn agus ag ithe feamainn agus maorach na sgìre.

Chaidh Alasdair MacLeòid againne gu bracaist air an tràigh.