Buaireadh mu thaigheadas Chuil Lodair

Tha buaireadh as ùr ann mu dheidhinn leasachadh taigheadais aig raon Blàr Chuil Lodair.

Ged a fhuair companaidh cead-dealbhachaidh son na taighean bho chionn 4 bliadhna, cha deach a-riamh an togail.

Ach tha iad a-nis air an làrach a reic ri companaidh a tha a' dol gan togail - rud a tha a' cur a' chaothaich air luchd eachdraidh.