Seirbheis-adhair a' toirt air daoine Leòdhas fhàgail

Tha luchd-obrach na h-ola ag ràdh gu bheil dearbhadh aca gu bheil clàr-siubhal Flybe-Eastern Airways eadar Steòrnabhagh agus Obar Dheadhainn a' toirt air teaghlaichean Eilean Leòdhais fhàgail agus a dhol a dh'fhuireach air tir-mòr.

Thèid a' chùis a thogail, agus iarrtas làidir airson clàr-siubhail nas freagarraiche, aig coinneamh eadar Comhairle nan Eilean Siar agus a' chompanaidh adhair Diardaoin.

Seo Aonghas Domhnullach.