Fèis litreachais ga cumail ann an Uibhist a Deas

Chaidh a' chiad fhèis litreachais Ghàidhlig ann an Uibhist a chumail air an deireadh-sheachdainn.

'S e Ceòlas a th' air a cùlaibh agus b'ann sa Ghàidhlig a bha a h-uile cuirm.

Tha a' bhuidheann ag obair air diofar dhòighean air a cumail mus co-dhùn iad air dreach fèis litreachais anns an àm ri teachd.

Chaidh Shona NicDhòmhnaill ann dhuinne.