200 bliadhna de Chourier Inbhir Nis

Tha am pàipear-naidheachd Courier Inbhir Nis a' comharrachadh dà cheud bliadhna.

Tha e a' nochdadh dà thuras gach seachdainn.

Tha àite cunbhalach aig a' Ghàidhlig sa phàipear anns a' cholbh seachdainneal, Am Peursa.

Thàinig a' chiad iris dhen phàipear a-mach ann an ochd ceud deug 's seachd deug, 's thàinig iomadh sgeulachd mhòr bhon uair sin.

Seo Seonaidh MacCoinnich.