Dh'fhaodadh àireamh sluaigh Ulbha èirigh ma thèid a cheannach leis a' choimhearsnachd.

Dh'fhaodadh àireamh an t-sluaigh an Eilean Ulbha èirigh gu mòr ma thèid a cheannach leis a' choimhearsnachd. Sin a chuala coinneamh anns an sgìre a-raoir bho luchd-comhairleachaidh. Tha iad dhen bheachd gun fhiach an t-eilean a cheannach agus gum faodadh na tha a' fuireach ann èirigh bho 5 gu 50 neach thairis air deich bliadhna. Tha Andreas Wolff ag aithris.