Stoirm Caroline air a slighe Diardaoin

Tha Stoirm Caroline, ris a bheil dùil a-màireach, air na h-uidhear de bhuaidh a thoirt mu-thràth air sgoiltean 's goireasan siubhail.

Bidh sgoiltean 's sgoiltean-àraich nan Eilean Siar air fad dùinte, ach a-mhàin feadhainn Bharraigh.

Cha bhi busaichean na sgìre a' ruith a bharrachd.

Tha rabhadh orainds an-sas, 's duil ri sgallan aig 90msu.

Seo Seonaidh MacCoinnich.