Luchd-obrach SSE air loidhneachan a chàradh

Tha luchd-obrach SSE air a bhith a-muigh a' càradh nan loidhneachan às dèidh do 3000 dachaigh air a' Ghàidhealtachd agus sna h-Eileanan cumhachd an dealain a chall.