Gealltanasan gan sireadh sa Phàrlamaid mu fhiaclaireachd Uibhist

Tha Riaghaltas na h-Alba air gealltanas a thoirt seachad gun toir iad sùil air moladh ionadan fiaclaireachd an Uibhist a dhùnadh.

Nochd dragh nach b'urrainnear sgrùdadh oifigeil a dhèanamh air a' chuis leis gur e Bord Amalaichte nan Eilean Siar tha an urra ris, seach am Bòrd Slàinte.

An-diugh dh'aontaich an Riaghaltas sùil a thoirt air.

Seo Murray MacLeòid.