Stoirm Caroline ag adhbharachadh tuilleadh thrioblaidean

Tha a' chompanaidh dealain SSE ag ràdh gu bheil cùisean air ais dhan àbhaist a-nis air feadh na lìonra aca anns a' cheann a' tuath.

Tha sneachda agus deigh air a bhith ag adhbhrachadh duilgheadasan tron latha.

Tha mòran sgoiltean air a bhith duinte thall 's a bhos

Tha Seonaidh MacCoinnich air a bhith a-muigh air a' sleids...ag aithris.