Plana airson na ceudan thaighean a thogail air taobh siar Inbhir Nis a' faighinn taic.

Dh'aontaich comhairlichean Gàidhealach taic a chuir ri plana airson na ceudan de thaighean a thogail air taobh siar Inbhir Nis.

Bha cuid do mhuinntir a' bhaile air cur an aghaidh a' phlana - gus còrr air seachd ceud gu leth taigh a thogail - agus iad den bheachd gum faodadh bòidhchead an àite a bhith air a mhilleadh, ach tha an luchd-leasachaidh airson brath a ghabhail air na cothroman a tha an luib rathad ùr na sgìre - a dh'fhosgail an-dè.

Tha tuilleadh aig Karen Elder.