Dragh mu chuota nam mùsgan-caola

Thèid an àireamh de mhùsgain-caola a tha ceadaichte a ghlacadh air an taobh siar an ath-bhliadhna a ghearradh 26% ri linn, thathas a' cumail a-mach, mar a tha an stoc air crìonadh.

Bha cuid de naidheachd mhath am-measg na h-aontaidhean a chaidh a dhèanamh leis a' Choimisein Eorpaich, ach cha b' e sin a bh' ann dhaibhsean a tha a' crochadh gu mòr air na mùasgan-caola.