Buaidh a' bhuidseit air Comhairle na Gàidhealtachd

Tha Comhairle na Gàidhealtachd ag ràdh gum bi ùine a dhìth orra airson a dhol tro na figearan a thaobh buidseat Riaghaltas na h-Alba.

Tha iad dhen bheachd ged tha, gun tig gearradh de 3.5% air a' bhuidseat aca.

Tha an tè-naidheachd againn Eileen NicDhòmhnaill ag aithris.