20 bliadhna bho dh'fhosgail Drochaid Scalpaigh

Fichead bliadhna air ais dh'atharraich cùisean gu mòr ann an Scalpaigh.

Dh'fhosgail an drochaid ùr agus cha robh iad tuilleadh a' crochadh air bàt-aiseig airson a dhol tarsaing a' chaolais.

Bha ochd mìosan eile ann mus deach a fosgladh gu h-oifigeil.

Chaidh sin a dhèanamh le Tònaidh Blair a bha na Phrìomhaire aig an àm.

Tha tuilleadh aig Ruaraidh Rothach.