CNES am beachd a' Chìs Chomhairle àrdachadh 3% an ath-bhliadhna

Nì Comhairle nan Eilean Siar co-dhùnadh sa Bhliadhn' Ùir mu ìre na cìs comhairle agus coltas ann gun tèid a h-àrdachadh trì sa cheud.

Ach, mar a tha Ruairidh Rothach a-nise ag aithris, chan eil a h-uile toilichte mun phlana.