Chuirear bacadh air oidhirp tidsear Gàidhlig fhastadh ann am bun-sgoil ann am Muile.

Chuirear bacadh air oidhirp tidsear Gàidhlig fhastadh ann am bun-sgoil ann am Muile.

Tha e air nochdadh gun do dhiùlt Oifis na Dùthcha bhìosa do thè à Canada a chur a-steach airson na h-obrach.

'S e Sìne Halfpenny, à Antigonish, an aon thagraiche a chur a-steach airson na dreuchd.

Seo Shona NicEanraig.