Seoclaid le deanntagan, creamh, agus fiù 's giuthas - coltas tarraingeach neo mì-chàilear?

Seoclaid le deanntagan, creamh, agus fiù 's giuthas - coltas tarraingeach neo mì-chàilear?

Tarraingeach a rèir tè à Siorrachd Pheairt a thòisich gnìomhachas seoclaid bho chionn deich bliadhna.

Tha Charlotte Flower a' feuchainn ri iomadach seòrsa blas a chur dhan t-seoclaid aice, agus 's ann air a' bhlàr a-muigh air bruaichean Loch Tatha a tha i ga fhaighinn.

Tha Magaidh NicFhionghain ag aithris.