Taic de £750,000 airson goireas coimhearsnachd a dhèanamh de sheann Sgoil Bhràgair

Thug an Crannchar Nàiseanta £750,000 seachad airson seann sgoil air taobh siar Leòdhais a dhèanamh na goireas coimhearsnachd. Cheannaich Urras Bhràgair agus Àrnoil an togalach bho chionn sia bliadhna agus cha mhòr nach eil an t-airgead a dh'fheumas iad uile aca - ach chan ann gun dùbhlan a tha an iomairt aca air a bhith. Seo Eilidh NicLeòid ...