Cùmhnant leasachaidh a' Ghearraidh Chruaidh a-muigh gu tairgse

Tha Caisteal Leòdhais air a sgeadachadh, 's air fhosgladh, ach chan eil an obair leasachaidh timcheall air seachad fhasthast. Tha aire a-nis a' tionndadh chun a' Ghearraidh Chruaidh fhèin, 's cùmhnant airson sin a leasachadh a-nis a-muigh gu tairgse. Tha an obair luach dà mhillean not, 's tha dòchas ann gun tòisich e as t-earrach. Tha Ruairidh Rothach ag aithris ...