Choinnich riochdairean bhon GMB ri HIE aig Gàrradh Àranais

Feumaidh Riaghaltas na h-Alba agus HIE dèanamh cinnteach gun tig obair gu gàrraidhean BiFab gus an cumail fosgailte, a-rèir Aonadh an GMB. Crìochnaichidh obair Àranais aig deireadh na mìos, agus tha dragh ann gun dùin e, 's nach bi gàrraidhean Fìobha fad as a dhèidh. Thuirt CNES gum feum companaidh ùr a lorg do dh'Àranais, mur a h-obraich sin. Tha Aonghas Dòmhnullach ag aithris ...