Eaconomaidh na h-Alba a' dèanamh buannachd à dìleab Burns

Tha Là Burns a' teachd oirnn 's a cho-là breith ga chomharrachadh Diardaoin-sa tighinn. Ron an là, tha Pàrlamaid na h-Alba air a bhith a' deasbad a bhuaidh air an eaconomaidh. A bharrachd air daoine a thàladh bho fhad is farsaing, tha biadh is deoch ga reic ri linn, 's daoine a' sìor nochdadh ùidh ann an suipearan Burns. Tha Magaidh NicFhionghainn ag aithris ...