Mì-thoileachas nach eil an dàrna aiseag san amharc fhathast air slighe Steòrnabhaigh

Chaidh ball-pàrlamaid Albannach nan Eilean Siar às àicheadh nach eil e fhèin neo an Riaghaltas a' dèanamh gu leòr aiseag a bharrachd a chur air an t-seirbheis eadar Steòrnabhagh is Ulapul.

Bha Alasdair Allan a' bruidhinn às dèidh do bhall-pàrlamaid Tòraidheach, Dòmhnall Camshron, sgrìobhadh gu Ministear Còmhdhail na h-Alba ag iarraidh fuasgladh air a' chùis.

Tha Murray MacLeòid ag aithris.