Gluasad gus pàirc a cheannach dhan coimhearsnachd

Às dèidh coinneimh poblaich ann an Inbhir Nis Diciadain, thèid gluasad air adhart le oidhirp air Pàirce Cruinneachaidh a' Chinn a Tuath, faisg air meadhan a' bhaile, a cheannach dhan choimhearsnachd.

Tha luchd-iomairt ag ràdh nach eil a' phàirc eachdraidheil ga cur gu feum cheart an-dràsta, 's i a' dol a dhìth.