Seasan ùr a' bhradain

Dh' fhosgail seasan ùr a bhradain do dh' iasgairean ann an cuid de sgìrean de dh'Alba Diardaoin.

Aig a' cheart àm tha rannsachadh ùr a chaidh fhoillseachadh a' sealltainn nach eil 75% de dh' fhionnagan, no bradain òga, a' faighinn dhan mhuir.

Tha draghan ann gu bheil fada cus eòin chreachaidh gan ithe ach tha an RSPB ag ràdh nach eil fianais sam bith ann gu bheil na h-eòin a' toirt buaidh air na fionnagan.

Air fhoillseachadh