Thèid feuchainn ris a' Chlipper Ranger a thoirt air ais

Dh'fhaodadh fuasgladh a bhith air fàire a thaobh aiseag a bharrachd fhaighinn air an t-slighe eadar Steòrnabhagh is Ulapul.

Tha seo a' tighinn às dèidh coinneimh eadar Comhairle nan Eilean Siar agus Riaghaltas na h-Alba nuair a chaidh aontachadh feuchainn ris an t-soitheach bathair, an Clipper Ranger, fhaighinn air ais air an t-slighe.

Tha Murray MacLeòid ag aithris.