100 bliadhna bho chaidh an SS Tuscania a chur fodha

Chaidh seirbheis a chumail ann an Ìle an-diugh a' comharrachadh ceud bliadhna bhon a chaidh an SS Tuscania a chur fodha faisg air an eilean 's i a' giùlan shaighdearan Ameireacanach.

Chaill còrr is dà cheud am beatha nuair a loisg bàta-aigeann Gearmailteach dà thorpedo air an t-soitheach.

À Ìlle, seo Andreas Wolff.