Talla-Baile Inbhir Nis gu bhith fosgailte dhan phoball aig an deireadh-sheachdain

Bidh Taigh-Baile Inbhir Nis fosgailte air an deireadh-sheachdain seo, às dèidh ath-sgeadachaidh a chaidh a' dhèanamh air seòmraichean an togalaich.

Fhuair Iain Wentworth cothrom cuairt a ghabhail timcheall.