Leasachadh air clàr-ama Loganair

Thig atharrachadh air clàr-ama Loganair airson seirbheisean eadar Beinn nam Fadhla agus Glaschu.

Falbhaidh seirbheis ùr a Ghlaschu tràth sa mhadainn Diluain is Dihaoine agus gach là eadar Diluain is Dihaoine aig 17.30.

Chaidh fàilte a chur air an leudachadh, ach thuirt fear de chomhairlichean na sgìre gum bu chòir na prìsean a bhi nas reusanta.

Tha Ruaraidh Rothach ag aithris.