Dàil air aiseagan

Chan eil e soilleir fhathast cuine a thig am bàt-aiseig ùr airson slighe Ùige, an Tairbeirt 's Loch nam Madadh.

Bha coinneamh aig CMAL an an Uibhist Diciadain, 's fios air thighinn anns an t-Samhain gum biodh dàil air bàta ùr eilean Arainn, 's mar sin, gum biodh dàil air an tè a thèid an àite a Hebrides.