Buidseat Comhairle na Gàidhealtachd ga aontachadh

Chaidh buidseat airson 2018/19 aontachadh le Comhairle na Gàidhealtachd.

Tha iad air gabhail ri gearraidhean luach £15m agus air aontachadh a' chìs chomhairle a chur suas 3%.

Cuiridh sin mu £36 sa bhliadhna ri cunntas taighe ann am Bann D.

Cha deach le moladh bhon SNP air a' chomhairle dàil a chur sa bhuidseat.

Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris.