Ceist ga thogail mu cho-dhunadh ionad fiaclaireachd Loch Baghasdal a dhùnadh

Tha fear a bha na stiùriche air Bòrd Slàinte nan Eilean Siar nuair a cho-dhunar ionad fiaclaireachd Loch Baghasdail a dhùnadh, air slaic a thoirt air mar a chaidh an co-dhunadh a dhèanamh.

Dh'adhbhraich an co-dhunadh, bliadhna air ais, mì-thoileachas mòr.

Tha an aithris aig Ruaraidh Rothach a' toiseachadh le na briathran Aonghais MhicCaramaig.