Iomart radan nan Eilean Mòra

Shoirbhich iomairt gus cuir às do na radain a bha a' dèanamh uidhear a' chron air eòin-mhara sna h-Eileanan Mòra.

Bha na radain dhubha, nach robh dùthchasach dhan àite bho thùs, air a bhith ag ithe uighean is iseanan nan ceudan mhìltean eòin a bhios a' neadachadh sna h-eileanan gach bliadhna.