Misneachd ga nochdadh aig co-labhairt mun iasgach ann an Uibhist

Chuala co-labhairt ann am Beinn nam Fadhla gun tèid guth nan iasgair a chluinntinn gu soilleir anns na còmhraidhean mu thimcheall Brexit.

Chaidh an tachartas a chuir air dòigh airson beachdachadh air na cothroman a dh'fhaodadh a bhith ann dhan ghnìomhachas às dèidh do Bhreatainn an t-Aonadh Eòrpach fhàgail.

Bha Murray MacLeòid ann dhuinne.