NHS nan Eilean Siar gan càineadh

Tha Bòrd Slàinte nan Eilean Siar fo chàineadh mu atharrachaidhean a tha iad a' moladh air sgeama taic airson euslaintich.

Tha am Bòrd airson 's gun dèan iad fhèin co-dhùnadh cò gheibh taic airson siubhail còmhla ri euslaintich a tha faighinn cùram air Tìr Mòr.

Tha an co-dhùnadh an-dràsta an urra ris na dotairean.

Tha an aithris seo à Steòrnabhagh aig Ruaraidh Rothach.