Cead ga thoirt seachad airson taighean Stafainn

Fhuair Urras an Taobh Sear san Eilean Sgitheanach cead bho Chomhairle na Gàidhealtachd airson sia taighean a thogail ann an Stafainn agus cion thaighean na thrioblaid san sgìre. Tha an iomairt aca air a bhith a leantainn airson greis, agus a-rèir an urrais, tha tòrr ri dhèanamh fhathast gus am pròiseact a thoirt gu buil. Tha Dòmhnall Angaidh Moireasdan ag aithris ...