Bàta ùr do dh' Ile

Dh'fhoillsich Ministear Còmhdhail na h-Alba gur ann a' frithealadh Ile a bhitheas an ath bhata-aiseig a thèid a thogail do Chal Mac.

Anns an eadar-ama, thuirt Humza Yousaf gu bheil iad a sealltain an gabh seirbheis bàta-bathair a chuir air dòigh airson gniomhachasan an eilein a chuideachadh.

Mar a tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris, dh'fhaodadh nach ann gu Ile a mhàin a bhiodh I a seoladh...