BBC Naidheachdan

Comhairlichean a' cur taic ri seada son boireanach le MS

Tha comhairlichean an Earra-Ghàidheal air cead-dealbhachaidh a thoirt ann am prionnsabal do sheada a chaidh a thogail mu thràth an Eilean Saoil.

Chur Graham MacCuithein as an Oban suas an t-seada mar àite faochaidh dha theaghlach 's a bhean aige air a bhith fulang le MS fad bhliadhnaichean.

A dh'aindeoin coinneamh sradagach, dh'aontaich na comairlichean gum bu chòir an t-seada a shàbhaladh.

Nithear co-dhunadh foirmeil aig an ath-choinneamh. Tha Andreas Wolff ag aithris