Dragh mu bhuaidh troimh-chèile nan aiseigean

Tha dragh air gnìomhachasan ann an Slèite gu bheil an troimhe-chèile air an t-seirbheis-aiseig eadar Malaig is Armadal a' cur bacadh air a bhith a' fàs eaconamaidh cheann a deas an Eilein Sgitheanaich.

Tha clàr-ama na seirbheis air atharrachadh gu mòr ri linn trioblaidean ann an lìonra Chaledonian Mhic a' Bhriuthainn, agus a rèir cuid tha sin a' fàgail nach eil uimhear de luchd-turais a' tadhal air an sgìre.

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.