Rannsachadh air Ionad Gàidhlig an Inbhir Nis

Thòisich rannsachadh feuch a bheil iarrtas ann an Inbhir Nis airson Ionad Gàidhlig is Culturail a stèidheachadh anns a' bhaile.

Thathar an-dràsta a' sireadh bheachdan bhon choimhearsnachd.

Agus thèid bruidhinn ri buidhnean leasachaidh a' chànain feuch de am beachd a th'aca-san air ionad den t-seòrsa am prìomh bhaile na Gàidhealtachd.