Làrach Cogaidh far an do chaillear tòrr eileanach

Fad na seachdain seo tha sinn air a bhith a' leantainn turas-bus às an Eilean Sgitheanch timcheall bhlàran bhon Chiad Chogadh.

Tha sinn a' tadhal air àiteachan far an do thuit moran dhaoine òga à Leòdhas, gu h-àraid air aon là a bh' air leth fuilteach do bhalaich an Eilein.