60 bliadhna de Chroitearan Leòdhais

Tha 60 bliadhna ann an-diugh bho dh'fhosgail bùth Lewis Crofters.

Chaidh a' bhùth a stèidheachadh mar cho-chomann airson cuideachadh a thoirt do chroitearan Leòdhais is na Hearadh.

Chaidh tachartas coimhearsnachd a chumail an-diugh airson an ceann bliadhna a chomharrachadh, agus bha Dòmhnall MacLaomainn an làthair.

Air fhoillseachadh