Là-fosgailte aig tèarmann nàdair

A' ceangal dhaoine, nàdar agus cultar - sin teachdaireachd là fosgailte a chaidh a chur air doigh aig Tèarmann Nàdair Chreag a' Chnocain, tuath air Ulapul an-diugh.

A bharrachd air cuairtean timcheall na creige, bha cothroman ann tuilleadh ionnsachadh mun àite fhèin- agus mu bhith a' faighinn bìdh - leithid fèidh agus dearcan - às an àrainneachd.

Ghabh Eilidh Ghrannd cuairt ann dhuinne.