Tràigh ga ceannach leis a' choimhearsnachd?

Tha beachd ann am Meadarloch, tuath air an Oban, gum bu chòir dhan choimhearsnachd an tràigh faisg air a' bhaile a cheannach.

Chuir an t-uachdaran Tràigh Lì air a' mhargaidh - agus feadhainn ag ràdh gum bu chòir dìon a chur oirre.

Tha Urras Coimhearsnachd Thràigh Lì airson stad a chur air obair choimearsalta ann an àite a tha cudromach do thurasachd.

Seo Andreas Wolff.