Seusan na turasachd aig àirde

Le seusan na turasachd aig àirde, tha ceistean ag èirigh a-rithist mu na h-àireamhan mòra a tha a' tighinn a thadhal air a' chost an iar.

A-rithist am bliadhna tha gearan ann an cuid de sgìrean nach eil na rathaidean is goireasan aig ìre fhreagarrach 'son dèiligeadh riutha

Seo Aonghas Dòmhnallach.