"Nas fhaisge air nèimh"

"Ag ùrnaigh nas fhaisge air nèimh".

Sin an t-amas aig buidhinn a shreap Beinn Nibheis an-dè.

Chaidh buill bho Choimhersnachd Chrìosdail Craig Lodge suas a' bheinn 's iad ag ràdh na Conaire Moire. Choisich Andreas Wolff pìos beag còmhla riutha.