Gearan mu Bhun-sgoil an Àth Leathainn

Thuirt Cathraiche Comhairle Coimhearsnachd an Àth Leathainn gu bheil Comhairle na Gàidhealtachd a' dèanamh dìmeas air clann agus tidsearan Bun-sgoil an Àth Leathainn san Eilean Sgitheanach leis an dòigh sa bheileas a' dèiligeadh ri togail sgoil ùr sa bhaile.

Seo às dèidh coinneamh eadar Comunn Phàrant an Àth Leathainn agus Ministear an Fhoghlaim - Iain Swinney - air an t-slighe air adhart chum sgoil ùr. Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid:

Air fhoillseachadh